Tècnic/a Creació I Consolidació D’empreses

Infos clés
société non indiqué lieu non indiqué date 27 janvier 2018
Description du poste

Detall de les funcions del treball Les instàncies s’hauran de presentar en el model normalitzat formulari RRHH0001, publicat a la web municipal (www.castelldefels.org) i també a l’abast en l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament (horari: de dilluns a dijous de 8 a 14 i de 16 a 19:30, divendres de 8 a 14 i dissabtes de 10 a 13). La instància s’ha de presentar en l’esmentada Oficina, juntament amb: el currículum vitae, fotocòpia del DNI, certificat nivell de català i de la titulació exigida, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci a la pàgina web municipal d’acord amb la base 5.10 de les bases generals i atesa la urgència justificada. Els mèrits per a la valoració de la fase de concurs es presentaran en el moment que s’indiqui a la pàgina web, amb posterioritat a la fase d’oposició. En cas de no presentar la documentació requerida en el termini establert, la persona serà exclosa del procés selectiu o de la proposta de nomename…

Partager
Retrouvez les annonces d'emploi à Barcelone sur et