Cap De Comptabilitat I Finances

Infos clés
société Page Personnel lieu Barcelone date 10 novembre 2018
Description du poste

Descripció de la oferta: El perfil professional encaixa amb una persona que aporti bones capacitats per gestionar íntegrament els processos comptables i financers de l’exercici així com els impostos, tresoreria, contractacions laborals i el seguiment analític del pressupost. Rigorosa i eficient. Experiència en entorns multitasca i treball en equip. Proactiva en l’aportació de millores dels sistemes i simplificació dels processos. Tasques a realitzar: Assentaments comptables. Facturació a tercers. Càlcul i gestió d’impostos (IVA, IRPF). Càlcul prorrata IVA. Responsable d’AP i AR (comptes a pagar i a cobrar). Bancs i previsions tresoreria. Tancaments mensuals i anuals. Anàlisi balanç i compte de resultats. Càlcul d’amortitzacions. Acompanyament d’auditoria. Coordinació amb assessors externs. Gestió contractes laborals. Negociació amb proveïdors d’acord als estàndards de l’entitat. Control pressupostari analític per garantir l’assoliment d’obje…

Partager
Retrouvez les annonces d'emploi à Barcelone sur et